Bestyrelsen 

Formand

Niels Borck

Kasserer

Erik Bardrum Nielsen

Sekretær

Kirsten Vilhelmsen

Medlem

Pernille Bjarnøe

Denne web-side er "statisk" - dvs. at den kun vedligeholdes ved ændringer OG giver ikke adgang til andre dokumenter. 

Velkommen til Hyllingebjerg Vejlaug 

Laugets formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med den private fællesvej Hyllingebjergvej.

Endvidere skal lauget virke for, at uvedkommende trafik på vejen begrænses i størst muligt omfang, samt at der indføres fartbegrænsning. Dette kan ske f.eks. ved skiltning, etablering af vejbump eller lignende.   

Lauget skal virke for, at vejen og fartbegrænsende foranstaltninger bliver forsvarligt vedligeholdt, uden at der derved påføres medlemmerne større omkostninger end nødvendigt og således, at udgifterne hertil fordeles mellem grundejerne på en rimelig måde.

Alle ejere langs Hyllingebjergvej kan blive medlem af vejlauget ved at indbetale et årligt kontingent, der for tiden udgør 600kr.

Kontooplysning: Den Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 5656486. Foreningen er oprettet som en frivillig forening i CVR registret med CVR nummer 37151297.

Nedenfor er link til de seneste trafik analyser på Hyllingebjergvej.

Hyllingebjerg Vejlaug  •  www.hyllingebjergvej.dk  •  Sidst opdateret Juli 2017

Nyheder

Fra 2003 afholdes ordinære general-

forsamlinger hvert

ulige år.

Næste generalforsamling finder sted i 2019

Medlemmerne anmodes om snarest at oplyse deres e-mail adresse til sekretær Kirsten Vilhelmsen